Conducerea Spitalului

COMITETUL DIRECTOR

MANAGER: Dr. CORIU Gabriel

DIRECTOR MEDICAL: Dr. PADURARU Mihai

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. RISTEA Izabela